Skip to content
eusl logo 2 1024x916 1

World Social Label NGO En holistisk, idéburen och hållbar modell för social integration

World Social Label handlar om att aktivera den privata sektorn för att utifrån ett holistiskt perspektiv skapa ett mer inkluderande och jämställt samhälle. För detta har affärsmodellen Charity as a Business tagits fram där ESG, CSR, miljömål, social inkludering, jobbskapande och sunt företagande slagits samman. Målet är att kunna bedriva motsvarande verksamhet som vissa statliga myndigheter gör, men till så lite som 20% av kostnaden samt på ett evidensbaserat vis kunna påvisa att det även är en lönsam affär för de som använder och implementerar Charity as a Business.

World Social Label NGO består av nio demokratiskt styrda organisationer som tillsammans skapar den holistiska bild World Social Label föreställer sig är den nya samhällsstrukturen. Fokus är på jämställdhetsfrågor, utanförskap, demokratiska lösningar och samhällsbärande funktioner som både stöttar upp och utmanar rådande verksamheter och existerande funktioner. 

EUSL Logo

World Social Label NGO Det nya inkluderande samhället

EUSL Logo

World Social Label Group En ny finansiellt hållbar model för social integration

eusl logo 2 1024x916 1

World Social Label NGO Praktiska lösningar som går att implementera i alla verksamheter

Om målsättningen är att kunna ersätta vissa myndigheters arbeten samt göra dem mer effektiva så kommer det skapas flera svallvågseffekter åt alla håll. Det går av denna anledning inte att säga att integration kan lösas genom en enkel köp/sälj process som den privata sektorn i många fall är ute efter utan det är en långsam utveckling som måste få ta sin tid. Samtidigt som den privata sektorn är exkluderad från att arbeta med människor i utanförskap kan den heller inte vänta på de långa resultaten utan måste leverera varje dag. 

World Social Label NGO överbryggar dessa utmaningar genom sina nio medlemsorganisationer samt tillhörande koncept. Tillsammans skapar de en holistisk, idéburen och både socialt och ekonomiskt hållbar modell för social integration. Lösningarna och koncepten är inkluderande, alla som vill ska kunna vara med och bidra. Beroende på vem man är kan man således ta del av verksamheten, fullt ut eller till viss del och det avgörs helt av den egna förmågan och intresse. Det viktiga för World Social Label är att lösningarna ska vara för alla, enkla och praktiska och gå att implementera i alla verksamheter, vardagar och så vidare utan att det ska bli ett projekt. 

EUSL Logo

Koncept Charity as a Business

EUSL Logo

Medlemmar De nio medlemmarna för en holistisk organisation